Ընդհանուր տեղեկություններ

all-on-6all-on-sixzubici-635460140411707188_728_4096implants-bridge-250x180boca-capas-6-tornillos-cortosProtheses-ANKYLOS-cfull-arch-on-6-implants-maxilla

Ավելի քան կես դար իմպլանտները օգնում են մեր պացիենտներին վերականգնել խոսելու, ծամելու և ժպտալու ունակությունները:

Ատամնային իմպլանտների սկզբնական թերություններն էվոլյուցիայի ընթացքում
վերացան, իմպլանտները կատարելագործվեցին եւ դրանք այժմ հաջողությամբ ծառայում են 40 եւ ավելի տարի:

Ժամանակակից ատամնային իմպլանտները պտուտակավոր են եւ պատրաստված են 3 հիմնական նյութերից՝ տիտան (Astratech), ցերկոն (Bredent White Sky), տանտալ (Zimmer Trabecular): Առկա են նաև ցերկոնի եւ տիտանի համադրությամբ իմպլանտներ (TBR Zm-1): Ավելի լայն կիրառություն ունեն տիտանե իմպլանտները, քանի որ վերջիններս ավելի ամուր են, քան ցերկոնե  իմպլանտանտները և ավելի մատչելի՝ քան տանտալե իմպլանտանտները: